כלי נגישות

מת"ן - מרכז לתאטרון ניסויי

קרן יהושע רבינוביץ מקיימת בשיתוף קרן רקנאטי, מפעל תמיכה לתיאטרון ניסויי הנקרא: מת"ן.
מת"ן תומך בהפקות תיאטרון בתחום הניסויי של יוצרים עצמאיים תושבי העיר תל אביב- יפו.

במהלך השנים תמך מת"ן במאות הפקות בתחום התיאטרון הניסויי ותרם תרומה ניכרת להתפתחותו של תיאטרון הפרינג'.

למת"ן הנהלה בראשות מר ליאון רקנאטי המאשרת את התמיכות, ועדה מקצועית בראשות פרופ' שולי לב אלג'ם, המורכבת מאנשי מקצוע בתחום התיאטרון וכן צוות הכולל את יו"ר הועדה המקצועית ואת מנכ"ל הקרן או מי מטעמו, המאשר אלו בקשות תמיכה מאלו שהוגשו יוזמנו לשלב הפרזנטציה בפני הועדה המקצועית.

החלטות הועדה המקצועית מובאות לאישור הנהלת מת"ן.

החלטות הנהלת מת"ן מובאות לאישור דירקטוריון הקרן.

אך ורק יוצרים עצמאיים שהם תושבי העיר תל אביב-יפו, יכולים להגיש בקשות תמיכה ממת"ן.
בקשות התמיכה מוגשות בהתאם למועדים שיתפרסמו באתר הקרן.

לפחות פעם בשנה מתקיים מועד הגשה לתמיכה ממת"ן.

הוועדה המקצועית של מת"ן פועלת בהתאם למסמך כללים ונוהל שמופיע באתר הקרן.

מוזיקהטופס הגשה לבקשת תמיכה מקרן רבינוביץ

 

 

44.png