כלי נגישות

מת"ן - מרכז לתאטרון ניסויי

קרן יהושע רבינוביץ מקיימת בשיתוף קרן רקנאטי, מפעל תמיכה לתיאטרון ניסויי הנקרא: מת"ן.
מת"ן תומך בהפקות תיאטרון בתחום הניסויי של יוצרים עצמאיים.

במהלך השנים תמך מת"ן במאות הפקות בתחום התיאטרון הניסויי ותרם תרומה ניכרת להתפתחותו של תיאטרון הפרינג'.

למת"ן הנהלה בראשות מר ליאון רקנאטי המאשרת את התמיכות וכן ועדה מקצועית בראשות פרופ' שולי לב אלג'ם, המורכבת מאנשי מקצוע בתחום התיאטרון. החלטות הועדה המקצועית מובאות לאישור הנהלת מת"ן.
החלטות הנהלת מת"ן מובאות לאישור דירקטוריון הקרן.

יוצרים עצמאיים יכולים להגיש בקשות תמיכה ממת"ן בהתאם למועדים שיתפרסמו באתר הקרן.
לפחות פעם בשנה מתקיים מועד הגשה לתמיכה ממת"ן.
הוועדה המקצועית של מת"ן פועלת בהתאם למסמך כללים ונוהל שמופיע באתר הקרן.

מוזיקהטופס הגשה לבקשת תמיכה מקרן רבינוביץ

מסלול תמיכה זה מיועד אך ורק ליוצרים תושבי העיר תל אביב - יפו שיצירותיהם תמצאנה ראויות לתמיכה או ליצירות שיש להן זיקה לעיר תל אביב - יפו ואשר תמצאנה ראויות לתמיכה. יובהר כי יוצרים עצמאיים שפועלים או יוצרים בעיר תל אביב-יפו יכולים להיכלל במסלול התמיכה

 

44.png