מחול

הקרן תומכת בפרוייקטים בתחום המחול.
לקרן ועדה מקצועית מייעצת למחול.
החלטות הועדה המקצועית המייעצת מובאות לאישור דירקטוריון הקרן.
ניתן להגיש בקשה לתמיכה עם פרסום מועד חדש באתר.

מוזיקהטופס הגשה לבקשת תמיכה מקרן רבינוביץ

אנחנו שמחים לבשר לציבור היוצרים כי נפתח מועד הגשת בקשות תמיכה לשנת 2021.
המועד האחרון להגשת הבקשות בתחומים אלו עד ליום רביעי 10.11.21
הגשת הבקשות לתמיכה היא באופן מקוון בלבד.

 
מסלול תמיכה זה מיועד אך ורק לאמנים תושבי העיר תל אביב - יפו שיצירותיהם תמצאנה ראויות לתמיכה או ליצירות שיש להן זיקה לעיר תל אביב - יפו ואשר תמצאנה ראויות לתמיכה. יובהר כי אמנים שפועלים או יוצרים בעיר תל אביב-יפו יכולים להיכלל במסלול התמיכה