כלי נגישות

הקרן לסיוע לאמנים ואמניות במצוקה
מפעל הפיס

הקרן מנוהלת על ידי קרן רבינוביץ לאמנויות ופועלת במסגרתה.
הסיוע לאמניות ולאמנים נושא אופי של מתן בסתר.
הקרן מחליטה מי זכאי למענק ומהו שיעור המענק בהתאם לכלליה ונהליה, ובהתאם למגבלות התקציב העומד לרשותה.

 

קול קורא למענקי סיוע מטעם מפעל הפיס לאמנים ואמניות במצוקה לשנת 2024

מפעל הפיס מזמין אמנים ואמניות, המצויים במצוקה כלכלית,
להגיש בקשה למענק סיוע בהתאם להגדרות בתקנון.
על הבקשות 
להיות נתמכות בטופס הגשה מקוון
וכל מידע וחומר נוסף הנדרש על פי כללי ונהלי הקרן.

את הבקשות ניתן להגיש באופן מקוון בקישור הבא:
לחצו כאן לטופס המקוון 

מועד אחרון להגשת בקשות
7.3.2024 בשעה 14:00

יש לקרוא בעיון את כללי ונהלי הקרן לסיוע לאמנים ואמניות במצוקה טרם הגשת הבקשה לסיוע.

טל' לשאלות: 03-5255020
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

a.png
b2.png