ספרות ושירה

הקרן תומכת בהוצאה לאור של ספרים בתחום הסיפורת והשירה.

ניתן להגיש בקשה לתמיכה במהלך כל השנה.

לקרן ועדה מקצועית מייעצת לספרות בראשות פרופ' איריס מילנר.
הועדה מתכנסת לפחות פעם בשנה ובוחנת את הבקשות שהגיעו עד למועד כינוסה.
החלטות הועדה המקצועית המייעצת מובאות לאישור דירקטוריון הקרן.

מוזיקהטופס הגשה לבקשת תמיכה מקרן רבינוביץ

אנחנו שמחים לבשר לציבור היוצרים כי נפתח מועד הגשת בקשות תמיכה לשנת 2021.
המועד האחרון להגשת הבקשות בתחומים אלו עד ליום רביעי 10.11.21
הגשת הבקשות לתמיכה היא באופן מקוון בלבד.

 
מסלול תמיכה זה מיועד אך ורק לאמנים תושבי העיר תל אביב - יפו שיצירותיהם תמצאנה ראויות לתמיכה או ליצירות שיש להן זיקה לעיר תל אביב - יפו ואשר תמצאנה ראויות לתמיכה. יובהר כי אמנים שפועלים או יוצרים בעיר תל אביב-יפו יכולים להיכלל במסלול התמיכה