כלי נגישות

ספרות ושירה

הקרן תומכת בהוצאה לאור של ספרים בתחום הסיפורת והשירה.

לקרן ועדה מקצועית מייעצת לספרות בראשות פרופ' איריס מילנר.
הועדה מתכנסת לפחות פעם בשנה ובוחנת את הבקשות שהגיעו עד למועד כינוסה.
החלטות הועדה המקצועית המייעצת מובאות לאישור דירקטוריון הקרן.

מוזיקהטופס הגשה לבקשת תמיכה מקרן רבינוביץ

קרן רבינוביץ פותחת מועד להגשת בקשות תמיכה לוועדת ספרות לשנת 2023 בתאריך 2.4.2023
מועד ההגשות יסתיים בתאריך 1.6.2023

הגשת הבקשות לתמיכה היא באופן מקוון בלבד.

מסלול תמיכה זה מיועד אך ורק לאמנים תושבי העיר תל אביב - יפו שיצירותיהם תמצאנה ראויות לתמיכה או ליצירות שיש להן זיקה לעיר תל אביב - יפו ואשר תמצאנה ראויות לתמיכה. יובהר כי אמנים שפועלים או יוצרים בעיר תל אביב-יפו יכולים להיכלל במסלול התמיכה