כלי נגישות

קרנות הנצחה

במסגרת הקרן פועלות חמש קרנות בת, מעת לעת מיועד תקציב כל קרן לתמיכה בפרוייקטים אמנותיים בתחום פעולתה.
פירוט נוסף על כל קרן בת ניתן לקבל על ידי הקישורים הבאים או בתתי התפריט למעלה.