קרנות הנצחה

במסגרת הקרן פועלות חמש קרנות בת, מעת לעת מייעדת כל קרן את פירות הון היסוד שלה לתמיכה בפרוייקטים אומנותיים בתחום פעולתה.
פירוט נוסף על כל קרן בת ניתן לקבל על ידי הקישורים הבאים או בתתי התפריט למעלה.