קרנות הנצחה

במסגרת הקרן פועלות חמש קרנות בת, מעת לעת מיועד תקציב כל קרן לתמיכה בפרוייקטים אמנותיים בתחום פעולתה.
פירוט נוסף על כל קרן בת ניתן לקבל על ידי הקישורים הבאים או בתתי התפריט למעלה.

  • קול קורא למענקי סיוע לאמנים במצוקה לשנת 2020

    ניתן להגיש לקרן בקשות למענקים עד ליום ראשון 12.5.2020 בשעה 14:00

    לפרטים לחצו כאן