קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות תל-אביב היא עמותה המאגדת מספר קרנות ומסייעת, הן באופן עצמאי והן בשיתוף גופים ציבוריים נוספים, במגוון רחב של פרוייקטים, מפעלים ומייזמים בכל תחומי היצירה והאמנויות השונים. באתר ניתן למצוא מידע על פעולוותיה המגוונות של הקרן, סקירה רחבה של אופני המימון (תמיכות, סיוע, מענקים, פרסים וכו'), וכן פירוט של הנהלים וגישה אל הטפסים והשאלונים הדרושים לשם מילוי והגשה.

חיפוש