הדפס עמוד זה

סיוע להוצאה לאור של ספרים

הקרן מסייעת להוצאה לאור של ספרים בתחומים שונים, בהתאם למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור העוסקים בתחום הספרות. 

התמיכה בתחום זה מיועדת למוציאים לאור** הפועלים במדינת ישראל.
התמיכה אינה מיועדת לסופרים עצמאיים,  למוסדות לימוד ספרות וכיוצא באלה.


התמיכה בתחום זה מתחלקת בין ארבעת התחומים הבאים:

• סיוע להוצאה לאור של ספרות מופת עולמית מתורגמת לשפה העברית
• סיוע להוצאה לאור של ספרי ביכורים בעברית או בערבית 
• סיוע להוצאה לאור של ספרי עיון בעברית או בערבית
• סיוע להוצאה לאור של ספרי שירה בעברית או בערבית

הגדרת תחומי התמיכה:

  • בתחום "סיוע להוצאה לאור של ספרות מופת עולמית מתורגמת לשפה העברית" ניתן להגיש בקשות לסיוע להוצאה לאור של ספר מופת עולמי מתורגם לשפה העברית. תחום זה אינו מיועד לספר מקורי*.
  • בתחום "סיוע להוצאה לאור של ספרי ביכורים בעברית או בערבית" ניתן להגיש בקשות לסיוע להוצאה לאור של ספר פרוזה, ספר שירה או ספר מסות, שהוא ספר מקורי* המיועד לילדים, לבני נוער או למבוגרים, ושנכתב בידי סופר שזהו ספרו הראשון באותה סוגה.
  • בתחום " סיוע להוצאה לאור של ספרי עיון בעברית או בערבית" ניתן להגיש בקשות לסיוע להוצאה לאור של ספר הגות, שאינו ספר פרוזה, ספר שירה או קטלוג, העוסק באחד או יותר מהתחומים שבהם תומך מינהל התרבות, כמפורט להלן: ספרות, מוסיקה, מחול, קולנוע, תיאטרון, אמנות פלסטית או מוזיאונים, ובלבד שהוא ספר מקורי*.
  • בתחום " סיוע להוצאה לאור של ספרי שירה בעברית או בערבית " ניתן להגיש בקשות לסיוע להוצאה לאור של ספר מקורי* של שירה.

*"ספר מקורי": ספר בעברית או בערבית, שאינו מתורגם משפה אחרת.
**"מוציא לאור": מי שעיקר עיסוקו בהוצאה לאור של ספרים, והוציא לאור בדפוס, עד תחילת שנת התמיכה, עשרה ספרים לפחות.

מועד אחרון להגשת בקשות לתמיכה - סיוע להוצאה לאור של ספרים

11.4.2021 בשעה 15:00

מוציא לאור יוכל לכלול השנה בבקשה לסיוע עד חמישה כותרים בכל אחד מתחומים התמיכה (תחומים א'-ד').