כלי נגישות

קרן סיוע לאמנים ע"ש דודו דותן
משרד התרבות והספורט

קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות, מפעל הפיס ומשרד התרבות והספורט הקימו את קרן לסיוע לאמנים במצוקה ע"ש דודו דותן.
הקרן מנוהלת על ידי קרן רבינוביץ לאמנויות ופועלת במסגרתה.
הסיוע לאמניות ולאמנים נושא אופי של מתן בסתר.
הקרן מחליטה מי זכאי למענק ומהו שיעור המענק בהתאם לכלליה ונהליה, ובהתאם למגבלות התקציב העומד לרשותה.

4.png
5.png