הדפס עמוד זה

קרן סיוע לאמנים ע"ש דודו דותן - קרן פהר

קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות, מפעל הפיס ומשרד התרבות והספורט הקימו קרן לסיוע לאמנים במצוקה. הקרן ממומנת על ידי משרד התרבות והספורט ומפעל הפיס, מנוהלת על ידי קרן רבינוביץ לאמנויות ופועלת במסגרתה. 
הסיוע לאמנים נושא אופי של מתן בסתר.
הנהלת הקרן מחליטה מי זכאי למענק ומהו שיעור המענק בהתאם לכללי הקרן ונהליה, ובהתאם למגבלות התקציב העומד לרשות הקרן.

קול קורא למענקי סיוע לשנת 2021 מטעם הקדש פהר
לאמנים ולאמניות במצוקה מעל גיל 40

הקרן לסיוע לאמנים במצוקה ע"ש דודו דותן
קרן ע"ש רוז ופול פהר ז"ל
בניהולו של האפוטרופוס הכללי, הקדש ציבורי 59-000537-9
וקרן יהושע רבינוביץ לאמנויות תל אביב (ע"ר)
מודיעים בזה על חלוקת מענקים לתמיכה באמנים ואמניות במצוקה לשנת 2021

.המענקים יינתנו עפ"י קריטריונים ונהלים שקבעה הקרן

ניתן להגיש לקרן בקשות למענקים עד ליום חמישי 9.9.2021 בשעה 14:00

על הבקשות להיות נתמכות ע"י שאלון וחומר אחר הנדרש על פי נהלי הקרן

הגשת הבקשות לסיוע במועד זה היא באופן מקוון בלבד

למעבר לטופס המקוון לחצו כאן  

יש לקרוא בעיון את כללי ונהלי הקרן לסיוע לאמנים ע"ש דודו דותן טרם הגשת הבקשה לסיוע.

טל' לשאלות: 03-5255020

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.