הדפס עמוד זה

קרן סיוע לאמנים ע"ש דודו דותן

קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות, מפעל הפיס ומשרד התרבות והספורט הקימו קרן לסיוע לאמנים במצוקה. הקרן ממומנת על ידי משרד התרבות והספורט ומפעל הפיס, מנוהלת על ידי קרן רבינוביץ לאמנויות ופועלת במסגרתה. 
הסיוע לאמנים נושא אופי של מתן בסתר.
הנהלת הקרן מחליטה מי זכאי למענק ומהו שיעור המענק בהתאם לכללי הקרן ונהליה, ובהתאם למגבלות התקציב העומד לרשות הקרן.

קול קורא למענקי סיוע מטעם מפעל הפיס לאמנים במצוקה לשנת 2020

הקרן לסיוע לאמנים במצוקה ע"ש דודו דותן
מודיעה בזה על חלוקת מענקים לתמיכה באמנים במצוקה לשנת 2020


.המענקים יינתנו עפ"י קריטריונים ונהלים שקבעה הקרן
ניתן להגיש לקרן בקשות למענקים עד ליום חמישי 3.9.2020 בשעה 14:00

על הבקשות להיות נתמכות ע"י שאלון וחומר אחר הנדרש על פי נהלי הקרן

הגשת הבקשות לסיוע במועד זה היא באופן מקוון בלבד, באמצעות הקישור הבא: https://submit.rabinovichfoundation.org.il/
יש לקרוא בעיון את כללי ונהלי הקרן לסיוע לאמנים ע"ש דודו דותן טרם הגשת הבקשה לסיוע.

במועד הגשה זה (3.9.2020) המענקים שיחולקו לאמנים על ידי הקרן לסיוע לאמנים ע"ש דודו דותן יהיו מכספי התמיכה של מפעל הפיס.

טל' לשאלות: 03-5255020
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.