קרן סיוע לאמנים ע"ש דודו דותן

קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות, מפעל הפיס ומשרד התרבות והספורט הקימו קרן לסיוע לאמנים במצוקה. הקרן ממומנת על ידי משרד התרבות והספורט ומפעל הפיס, מנוהלת על ידי קרן רבינוביץ לאמנויות ופועלת במסגרתה.

הסיוע לאמנים נושא אופי של מתן בסתר.


הנהלת הקרן מחליטה מי זכאי למענק ומהו שיעור המענק בהתאם לכללי הקרן ונהליה.
מדי שנה מפרסמת הקרן מודעות בעיתונים ובהן פירוט מועדי הגשה של בקשות תמיכה לקרן.

1.png
4.png