קרן סיוע לאמנים ע"ש דודו דותן

קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות, מפעל הפיס ומשרד התרבות והספורט הקימו קרן לסיוע לאמנים במצוקה. הקרן ממומנת על ידי משרד התרבות והספורט ומפעל הפיס ומנוהלת על ידי קרן רבינוביץ לאמנויות ופועלת במסגרתה.

הסיוע לאמנים נושא אופי של מתן בסתר.

קול קורא 2019

הקרן לסיוע לאמנים במצוקה ע"ש דודו דותן
מודיעה בזה על חלוקת מענקים לתמיכה באמנים במצוקה לשנת 2019


המענקים יינתנו עפ"י קריטריונים ונהלים שקבעה הקרן
ניתן להגיש לקרן בקשות למענקים עד ליום חמישי 8.8.19 בשעה 14:00

על הבקשות להיות נתמכות ע"י שאלון וחומר אחר הנדרש על פי נהלי הקרן
שאלון לתמיכה בבקשה, נהלי הקרן או כל מידע אחר הנוגע לחלוקת מענקים וכן להגשת הבקשה
ניתן למצוא בתחתית דף זה או במשרדי הקרן.

את הבקשות יש להעביר למשרדי קרן רבינוביץ לאמנויות (ע"ר)
ברחוב החשמונאים 90, קומה 4, ת.ד 20415 תל אביב 6120301
בימים א'-ה' בין השעות 10:00 – 15:00
טל: 03-5255020   פקס: 03-5255130
מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.הנהלת הקרן מחליטה מי זכאי למענק ומהו שיעור המענק בהתאם לכללי הקרן ונהליה.
מדי שנה מפרסמת הקרן מודעות בעיתונים ובהן פירוט מועדי הגשה של בקשות תמיכה לקרן.
1.png
4.png