הדפס עמוד זה

קרן סיוע לאמנים ע"ש דודו דותן

קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות, מפעל הפיס ומשרד התרבות והספורט הקימו את קרן לסיוע לאמנים במצוקה ע"ש דודו דותן.
הקרן מנוהלת על ידי קרן רבינוביץ לאמנויות ופועלת במסגרתה.
במועד זה הקרן ממומנת על ידי הקרן ע"ש רוז ופול פהר ז"ל, בניהולו של האפוטרופוס הכללי הקדש ציבורי 59-000537-9.
הסיוע לאמניות ולאמנים נושא אופי של מתן בסתר.
הקרן מחליטה מי זכאי למענק ומהו שיעור המענק בהתאם לכלליה ונהליה, ובהתאם למגבלות התקציב העומד לרשותה.

קול קורא למענקי סיוע מטעם הקדש פהר לאמנים ואמניות במצוקה עד גיל 40 לשנת 2020

הקרן לסיוע לאמנים במצוקה ע"ש דודו דותן
משרד התרבות והספורט, קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות תל אביב (ע"ר) וקרן ע"ש רוז ופול פהר ז"ל בניהולו של האפוטרופוס הכללי, הקדש ציבורי 59-000537-9
מודיעים בזה על חלוקת מענקים לתמיכה באמנים במצוקה לשנת 2020


מענקי הקדש פהר יוקצו עפ"י הגדרות, קריטריונים ונהלים שקבעה הקרן.
ניתן להגיש לקרן בקשות למענקים עד ליום חמישי 19.11.2020 בשעה 14:00
על הבקשות להיות נתמכות ע"י שאלון וחומר אחר הנדרש על פי נהלי הקרן


אמנים ואמניות במצוקה עד גיל 40 שהגישו בקשות לסיוע בכל המועדים שפורסמו באתר הקרן בשנת 2020
רשאים להגיש בקשה למענק גם במועד זה.

הגשת הבקשות לסיוע במועד זה היא באופן מקוון בלבד

למעבר לטופס המקוון לחצו כאן 

יש לקרוא בעיון את כללי ונהלי הקרן לסיוע לאמנים ע"ש דודו דותן טרם הגשת הבקשה לסיוע.

טל' לשאלות: 03-5255020