קרן הסיוע לאמניות ולאמנים בימי קורונה

קרן ברוך ורות רפפורט וקרן יהושע רבינוביץ לאמנויות הקימו קרן לסיוע לאמניות ולאמנים ולעובדות ולעובדי סט ובמה במצוקה כלכלית בצל משבר הקורונה.
הקרן ממומנת על ידי קרן ברוך ורות רפפורט, על ידי יגאל אהובי, על ידי הקרן המשפחתית על שם תד אריסון ועל ידי קרן עזריאלי, ומנוהלת על ידי קרן רבינוביץ לאמנויות ופועלת במסגרתה.
סיוע לנתמכות ולנתמכים נושא אופי של מתן בסתר.
הנהלת הקרן מחליטה מי זכאי למענק ומהו שיעור המענק בהתאם לכללי הקרן ונהליה.

קול קורא להגשת בקשות למענקי סיוע לאמניות ולאמנים במצוקה לשנת 2020

קרן הסיוע לאמניות ולאמנים בימי קורונה מתכוונת לחלק מענקי תמיכה
לאמניות ולאמנים ולעובדות ולעובדי סט ובמה במצוקה כלכלית.
המענקים יינתנו עפ"י הגדרות, קריטריונים ונהלים שקבעה הקרן,
המופיעים באתר האינטרנט של קרן רבינוביץ לאמנויות.

ניתן להגיש לקרן בקשות למענקים עד ליום ב' 21.9.2020 בשעה 14:00

על הבקשות להיות נתמכות ע"י שאלון וחומר אחר הנדרש על פי נהלי הקרן.
את נהלי הקרן ניתן למצוא בהמשך עמוד זה.

הגשת הבקשות לסיוע במועד זה היא באופן מקוון בלבד
למעבר לטופס המקוון לחצו כאן

טל' לשאלות: 03-5255020

1.png
2.png
4.png
5.png