בחודשים אוגוסט-ספטמבר 2020 קרן רבינוביץ מפעילה במקביל שתי קרנות סיוע לאמנים:

 

קרן סיוע לאמניות ולאמנים בימי קורונה (בשיתוף עם קרן ברוך ורות רפפורט, יגאל אהובי, הקרן המשפחתית על שם תד אריסון וקרן עזריאלי), שההגשה לה עד ליום 21.9.2020

 

קרן סיוע לאמנים ע"ש דודו דותן (בשיתוף עם מפעל הפיס), שההגשה לה עד ליום 3.9.2020

 

אנא שימו לב כי כללי ונהלי שתי הקרנות שונים אלו מאלו, וכי לכל קרן קריטריונים שונים להגשה ולמתן תמיכות.
מבקשי תמיכה העומדים בקריטריונים של אחת הקרנות יכולים להגיש לאותה הקרן.
אמנים העומדים בקריטריונים של שתי הקרנות גם יחד יכולים להגיש לשתי הקרנות במקביל.